Profesores non titores


Estes son os profesores e profesoras que non exercen de titores
  • Mª Xesús Rodríguez Álvarez:  Matemáticas, Bioloxía e Física e Química na ESO
  • Sergio Suárez Martínez : Educación Física en 3º e 4º de ESO
  • Pedro Táboas Rivero: Educación Física en primaria e 1º e 2º de ESO
  • Elisa García Domínguez: Departamento de Orientación
  • Rosa Mª García Otero: Imparte Xeografía e Historia en 3º e 4º de ESO
  • Irene Estévez Costa: Matemáticas e Ciencias Naturais en 1º e 2º de ESO
  • María González Montero: Especialista en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica
  • Francisco Quintas Alonso: Música na ESO
  • Josefa Vázquez Muinelo: Inglés en Primaria e ESO
  • Raquel Costas Ramos: Inglés en Infantil e1º e 2º Educación Primaria