Libros de texto 1º ESO


XEOGRAFÍA E HISTORIA Saber Facer SANTILLANA                               ISBN 9788499723563                                      

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Savia 15                                                                   ISBN 9788498545227

LINGUA GALEGA E LITERATURA Saber Facer SANTILLANA                  ISBN 9788499722177

LENGUA Y LITERATURA 1 VICENS VIVES                                                  ISBN  9788468230276                

MATEMÁTICAS 1   Savia 15 SM                                                                      ISBN 9788467575941

INGLÉS ALL CLEAR 1 Sts Pack. Macmillan E.L.T                                   ISBN 9780230485440

FRANCÉS TOUS ENSENBLE! 1 LIVRE VICENS VIVES                               ISBN 9788468217888

  

MATERIAL 

ALL CLEAR 1 Wb Cast Macmillan E.L.T                                                  ISBN 9780230466913

Diccionario inglés de peto 

CHANDAL e camiseta branca co anagrama do colexio ou camiseta branca sen anagrama. Pór o nome a todo o material.


TODO O MATERIAL (LIBROS, MATERIAL, ROUPA, XOGUETES, ROUPA, MOCHILAS…) TERÁN QUE LEVAR OBRIGATORIAMENTE O NOME DO/A ALUMNO/A