Consello Escolar

O Consello Escolar é un órgano de xestión formado por:
 Representantes do alumnado  
 •    Roberto Tato Lage
 •    Alicia Espiñeira Estévez
Representantes dos pais e nais da comunidade educactiva  
 •   Mª José Velasco Martínez 
 •   Belén Romero Fernández 
 •   José Ramón Fernández García

Representantes do claustro de profesores 
 •   Isaac Abalde García 
 •   Irene Prieto Roget
 •   Mª Xesús Rodríguez Álvarez
 •   Mª Jesús Martínez Pedrera  

Directora do centro  
 •   Rosa Mª García Otero 
Persoal non docente  
 •    Marta Lorenzo Oliveira     
Representantes da Xunta de Padroado  
 • Ángel Marzoa Rodríguez 
 n  Representante municipal   
    
O consello escolar é renovado cada dous anos no 50% dos seus membros.