Libros de texto 3º EP

LENGUA TRIMESTRES SAVIA SM                                                               ISBN 9788467569957

LINGUA  TRIMESTRES  CELME SM                                                          ISBN 9788498544206

MATEMÁTICAS . Proyecto Saber Hacer. SANTILLANA                              ISBN 9788468012865

CIENCIAS DA NATUREZA INTEGRADO CELME SM                              ISBN 9788498544275

CIENCIAS SOCIAIS INTEGRADO CELME SM                                         ISBN 9788498545166

RELIGIÓN CATÓLICA Nuevo Kairé SAVIA                                                    ISBN 9788467580853

INGLÉS Mission Accomplished . ANAYA- VAUGHAN                           ISBN 9788467848410

MÚSICA 3 Savia 15 SM                                                                              ISBN 9788467569964


MATERIAL   (Pór o nome a todo o material)

1 Axenda escolar

1 Carpeta para gardar fotocopias

1 Caderno cuadrícula 4mm Din A4 

2 Libretas pequeñas Cuadrovía Lamela 4mm con espiral y tapas duras

3 Libretas pequenas cuadrícula 4 mm tapas duras

Ceras e rotuladores de colores

3 Lápices HB

2 Gomas

1 Pegamento de barra recomendado Pritt

1 Tesoira

1 Afialapis

1 Sobre de plástico para gardar as notas

1 Frauta

1 Pincel nº 6

1 Xogo de regras (regra, escuadra, cartabón e transportador de ángulos)

1 Compás


ACTIVITY BOOK Mission Accomplished . ANAYA- VAUGHAN             ISBN 9788467848427                          


CHANDAL e camiseta branca co anagrama do colexio ou camiseta branca sen anagrama. Por o nome na etiqueta que sexa permanente
TODO O MATERIAL (LIBROS, MATERIAL, ROUPA, XOGUETES, ROUPA, MOCHILAS…) TERÁN QUE LEVAR OBRIGATORIAMENTE O NOME DO ALUMNO/A