Libros de texto 2º ESO


XEOGRAFIA E HISTORIA Saber Facer  OBRADOIRO SANTILLANA   ISBN 9788499727127

FÍSICA E QUÍMICA 2 SAVIA 16 SM  ISBN 9788467586817

LINGUA Saber Facer  OBRADOIRO SANTILLANA  ISBN 9788499725901

LENGUA Y LITERATURA 2 VICENS VIVES   ISBN 9788468235738

MATEMÁTICAS 2  SAVIA 16 SM   ISBN 9788467586787

ENGLISH ALL CLEAR 2 Sts Pack   MCMILLAN   ISBN 9780230485464

TECNOLOGIA I SAVIA SM  ISBN 9788467576108

MÚSICA I SAVIA 16 S.M  ISBN 9788467586831

FRANCÉS TOUS ENSEMBLE 2 LIVRÉ    VICENS VIVES  ISBN 9788468217901


MATERIAL  

ALL CLEAR 2 Wb Cast MCMILLAN   ISBN 9780230467088

Diccionario de inglés de peto 

Calculadora Científica recomendada Casio FX-82 sx


TODO O MATERIAL (LIBROS, MATERIAL, ROUPA, XOGUETES, ROUPA, MOCHILAS…) TERÁN QUE LEVAR OBRIGATORIAMENTE O NOME DO ALUMNO/A