Libros de texto 3º ESO

Organización - Libros de texto

XEOGRAFÍA E HISTORIA Saber Facer SANTILLANA ISBN 9788499724157

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Savia 15   ISBN 9788498545180

LINGUA GALEGA E   LITERATURA LINGUA Saber Facer SANTILLANA  ISBN 9788499722894

LCL 3 LENGUA Y LITERATURA VICENS VIVES  ISBN 9788468230429

ENGLISH Mosaic 3 Student´s Book OXFORD   ISBN 9780194652063

MÚSICA II S.M   ISBN 9788467540109

DISEÑO Y TECNOLOGÍAS Savia 15  ISBN 9788467576399

FÍSICA Y QUÍMICA Savia 15 SM   ISBN 9788467576375

FRANCÉS TOUS ENSENBLE! 3 LIVRE VICENS VIVES  ISBN 9788468217925

MATEMÁTICAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS SAVIA 15 SM   ISBN 9788467576221

MATEMÁTICAS CIENCIAS APLICADAS SAVIA 15 SM   ISBN 9788467576214


MATERIAL 

Mosaic 3 Workbook OXFORD  ISBN 9780194652179

Diccionario de inglés de peto 

Calculadora Científica recomendada Casio FX-82 sx


TODO O MATERIAL (LIBROS, MATERIAL, ROUPA, XOGUETES, ROUPA, MOCHILAS…) TERÁN QUE LEVAR OBRIGATORIAMENTE O NOME DO ALUMNO/A