Libros de texto 3º ESO

Organización - Libros de texto

XEOGRAFÍA E HISTORIA Saber Facer SANTILLANA                                 ISBN 9788499724157

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Savia 15                                                                  ISBN 9788498545180

LINGUA GALEGA E  LITERATURA LINGUA Saber Facer SANTILLANA 

ISBN 9788499722894

LCL 3 LENGUA Y LITERATURA VICENS VIVES                                          ISBN 9788468230429

ENGLISH Mosaic 3 Student´s Book OXFORD                                              ISBN 9780194652063

MÚSICA II S.M                                                                                            ISBN 9788467540109

DISEÑO Y TECNOLOGÍAS Savia 15                                                               ISBN 9788467576399

FÍSICA Y QUÍMICA Savia 15 SM                                                                      ISBN 9788467576375

FRANCÉS TOUS ENSENBLE! 3 LIVRE VICENS VIVES                               ISBN 9788468217925

MATEMÁTICAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS SAVIA 15 SM                    ISBN 9788467576221

MATEMÁTICAS CIENCIAS APLICADAS SAVIA 15 SM                                ISBN 9788467576214


MATERIAL 

Mosaic 3 Workbook OXFORD                                                                         ISBN 9780194652179

Diccionario de inglés de peto 

Calculadora Científica recomendada Casio FX-82 sx


TODO O MATERIAL (LIBROS, MATERIAL, ROUPA, XOGUETES, ROUPA, MOCHILAS…) TERÁN QUE LEVAR OBRIGATORIAMENTE O NOME DO ALUMNO/A