Equipo directivo

O equipo directivo actual quere que o Colexio Plurilingüe La Inmaculada se caracterice, ademáis de por ofrecer un ensino de calidade, pola educación en valores que lles transmite aos seus alumnos.
Foi escollido por unanimidade polo Claustro de Profesores e refrendado polo Consello Escolar, a ANPA e a Xunta de Padroado. Está formado por:
  • Directora: Rosa Mª García Otero
  • Xefa de Estudos: Mónica Carrera Martínez
  • Secretaria: Irene Mª Estévez Costa