Profesores Titores

Os profesores titores son:
 • 4º E.I.: Trinidad Ocampo Pérez
 • 5º E.I.: Isaac Abalde García
 • 6º E.I.: Luisa Hermida Solla
 • 1º E.P.: Mari Carmen González Solla
 • 2º E.P.: Chus Martínez Pedrera
 • 3º E.P.: Verónica Lemos Martínez
 • 4º E.P.: Irene Prieto Roget
 • 5º E.P.: María José Constantino Espiño
 • 6º E.P.: Milagros Covelo Carnero
 • 1º ESO: Ana María Martínez Fernández
 • 2º ESO: Esther Alonso Mouriño  
 • 3º ESO: Mª Xesús Rodríguez Álvarez
 • 4º ESO: Chus Iglesias Veiga