Profesores non titores


Estes son os profesores e profesoras que non exercen de titores
 • Mónica Carrera Martínez:  Matemáticas e Tecnoloxía  na ESO
 • Jacobo Garea Domínguez: Educación Física en 3º e 4º de ESO
 • Pedro Táboas Rivero: Educación Física en primaria e 1º e 2º de ESO
 • Elisa García Domínguez: Departamento de Orientación
 • Rosa Mª García Otero: Imparte Xeografía e Historia en 3º e 4º de ESO
 • Irene Estévez Costa: Matemáticas e Ciencias Naturais en 1º e 2º de ESO
 • María González Montero: Especialista en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica
 • Elisa García Domínguez: Psicóloga
 • Francisco Quintas Alonso: Música na ESO
 • Josefa Vázquez Muinelo: Inglés en Primaria e ESO
 • Raquel Costas Ramos: Inglés en Infantil e1º e 2º Educación Primaria