Libros de texto 1º ESO


XEOGRAFÍA E HISTORIA Saber Facer SANTILLANA  ISBN 9788499723563 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Savia 15  ISBN 9788498545227

LINGUA GALEGA E LITERATURA Saber Facer SANTILLANA   ISBN 9788499722177

LENGUA Y LITERATURA 1 VICENS VIVES   ISBN  9788468230276 

MATEMÁTICAS 1  Savia 15 SM   ISBN 9788467575941

INGLÉS ALL CLEAR 1 Sts Pack. Macmillan E.L.T  ISBN 9780230485440

FRANCÉS TOUS ENSENBLE! 1 LIVRE VICENS VIVES     ISBN 9788468217888

 

MATERIAL 

ALL CLEAR 1 Wb Cast Macmillan E.L.T   ISBN 9780230466913

Diccionario inglés de peto TODO O MATERIAL (LIBROS, MATERIAL, ROUPA, XOGUETES, ROUPA, MOCHILAS…) TERÁN QUE LEVAR OBRIGATORIAMENTE O NOME DO/A ALUMNO/A