Probas extraordinarias do mes de Setembro

Aquí tedes o calendario para as probas extraordinarias que se levarán a cabo no mes de setembo para as materias pendentes na ESO.


LUNS 3 DE SETEMBRO


9:00h. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

11:00h. LINGUA GALEGA

13:00h. TECNOLOXÍA

16:30h. MÚSICA

17:30h. PLÁSTICA / EDUCACIÓN FÍSICA


MARTES 4 DE SETEMBRO

9:00h. INGLÉS

11:00h. LENGUA CASTELÁ

13:00h. FÍSICA E QUÍMICA  /INICIATIVA


MÉRCORES 5 DE SETEMBRO

9:00h. XEOGRAFÍA E HISTORIA

11:00h. MATEMÁTICAS

13:00h. FRANCÉS