O Padroado da Fundación Félix Rodríguez González foi constituído o 25 de Abril de 1985.È o organo encargado de supervisar todas as xestións docentes e administrativas le vadas a cabo no colexio.

Está constituído polos seguintes membros:
n Delegado de Educación da provincia de Pontevedra
n Alcalde de Ponteareas
n Xuíz de Primeira Instancia
n Notario
n Cura Párroco
n Director Docente do Colexio
n Presidente da Asociación de Alumnos.
 
Para regular a súa constitución, funcionamento e finalidade aprobáronse con data 10 de setembro de 1985 os Estatutos da Fundación Rodríguez González.
Nestes estatutos reafírmase o feito de que o Colexio da Inmaculada é unha institución sen ánimo de lucro e, polo tanto, non xera ningún tipo de beneficio económico; a súa única razón de ser é levar a cabo un labor de servizo ao pobo de Ponteareas.